Våra utbildningar

NÄRA håller regelbundet följande utbildningar: Basutbildningar: (genomförs kontinuerligt) Grundutbildning HLR Brandutbildning PSYK-ebas Förflyttningsteknik Specialutbildningar: (skapas utifrån efterfrågan) Hjärnskadeutbildning MS/ALS-utbildningar Epilepsiutbildning...