Synpunkter, klagomål & visselblåsning

Vår målsättning är att du som kund, anställd eller anhörig alltid ska få ett bra bemötande. Har du synpunkter eller klagomål du vill framföra så hör gärna av dig via e-post eller telefon till kundansvarig hos NÄRA. Dina åsikter är viktiga för oss för att vi ska kunna bli ännu bättre på vårt arbete. 

För att kunna hantera ditt ärende på bästa sätt ber vi dig lämna dina uppgifter skriftligt.

Ladda ner vårt formulär här

Vill du veta mer?

Kontakta oss via e-post info@nara.nu eller telefon 08-511 744 40.

 

Vad är visselblåsning?

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla missförhållanden och olagligheter inom NÄRA AB. Det ska vara sådant som den breda allmänheten har ett intresse av att få reda på och inte beröra till exempel enskild assistans, missnöje på arbetsplatsen eller mobbning.

Misstankarna ska vara konkreta och kan exempelvis vara:

  • Ekonomisk brottslighet, mutor och/eller korruption
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa som exempelvis systematisk diskriminering
  • Jäv

Visselblåsning ersätter inte din plikt om medarbetares och verksamheters rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah, Lex Maria eller SoL, 1§14 kap. För information och anmälan gällande dessa lagar, följ länken här

 

I NÄRA kan alla anställda visselblåsa. Lagen omfattar de som är eller har varit anställda i NÄRA samt dem som ska börja i NÄRA.

Som visselblåsare är du skyddad av visselblåsarlagen (Lag 2021:890). För att visselblåsarskyddet ska gälla i kontakt med media måste du först ha visselblåst till NÄRA eller berörd myndighet, utan att NÄRA eller myndigheten har hanterat din visselblåsning.

Visselblåsning kan göras skriftligt eller muntligt. NÄRA kan behöva spela in om det är ett muntligt samtal. Du behöver inte lämna ditt namn eller några kontaktuppgifter, men du kan då inte få veta vad vi gör med informationen.

Du får bryta tystnadsplikten när du visselblåser men inte utlämna enskilda personers handlingar.

 

Så här gör du för att visselblåsa:

Formulär: klicka här

Epost: visselblas@nara.nu

Vanlig post:

Visselblåsning

NÄRA

Löjtnantsgatan 17

115 50  STOCKHOLM

 

Tel: Ring växeln 08-511 744 40 och tala om att du vill visselblåsa.

 

Hur hanterar vi din rapport?

Alla inkomna ärenden hanteras av två personer inom NÄRA.

Om du väljer att ange vem du är kommer du, såvida du inte frånsäger dig sådan rätt, att få bekräftelse på mottagande av visselblåsningen. Vi kan behöva kontakta dig för kompletterande uppgifter och när ärendet är utrett, så att du får återkoppling om vidtagna åtgärder.

Det är tillåtet för NÄRA att spara personuppgifter som du lämnar eftersom vi måste följa visselblåsarlagen i enlighet med GDPR. Ändamålet med personuppgiftshanteringen är att återkoppla till dig när vi följer upp informationen i visselblåsningen.

När du lämnar en muntlig visselblåsarrapport kan vi behöva spela in samtalet. Detta görs i enlighet med GDPR.

Personuppgifter i visselblåsningar gallras senast två år efter att ärendet är avslutat.