Rätten till personlig assistans

Har du eller ditt barn behov av omfattande stöd för en fungerande vardag och omfattas av LSS? I så fall kan det finnas skäl att söka personlig assistans. Kontakta oss på NÄRA så hjälper vi till med ansökan.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer som har ingående kunskap om dina specifika behov. Intentionen med personlig assistans är att ge dig möjlighet att leva ett liv som andra, även om du har en omfattande funktionsnedsättning.

Så här beskriver Försäkringskassan rätten till personlig assistans:

Du kan få assistansersättning om du

  • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
  • har en stor och varaktig funktionsnedsättning
  • inte har fyllt 65 år när du ansöker
  • är försäkrad i Sverige.

För att du ska få statlig assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande:

  • andning
  • personlig hygien
  • intagande av måltider
  • klä av och klä på dig
  • kommunikation med andra
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person.

Hur du ansöker

Om dina behov understiger 20 timmar per vecka ska du ansöka om personlig assistans hos din kommun. Om dina behov överstiger 20 timmar per vecka ska du kontakta Försäkringskassan. Eftersom det ibland kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan bedömer behoven brukar vi rekommendera att du skickar in två ansökningar, en till kommunen och en till Försäkringskassan.

För att ansöka behöver du ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din vardag. Du lämnar sedan in en skriftlig ansökan via en blankett eller via webbformulär, där du beskriver dina behov. Därefter blir du kontaktad för ett personligt möte.

Vi på NÄRA har lång erfarenhet av att hjälpa till med ansökningar och har tagit fram olika mallar, bland annat för läkarutlåtande, som du kan använda.

Vad händer sen?

När du skickat din ansökan kommer en handläggare att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. Det tar idag ungefär fem månader innan Försäkringskassan lämnar sitt beslut. Kommunen brukar vara något snabbare. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om hur processen går till.

Om du får avslag

Om du får avslag eller beviljas färre timmar än du sökt, har du rätt att överklaga. Du vänder dig då till Förvaltningsrätten. Om Förvaltningsrätten inte ändrar tidigare beslut kan du vända dig till Kammarrätten för att få ditt ärende prövat. Om Kammarrätten tar upp ditt ärende men inte ändrar tidigare beslut kan du ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Vi kan hjälpa dig att överklaga om vi tycker att ditt beslut är felaktigt. Vi har lång erfarenhet av juridiska frågor inom personlig assistans och av att driva mål i de olika instanserna.

Mer- och omkostnader

I assistansersättningen ingår förutom löner och kostnader för administration, även kostnader som uppstår för dina assistenter i deras arbete. Dessa kallas omkostnader och kan till exempel vara biobiljetter, fika på stan, hygienartiklar, kaffe/te i hemmet eller resor. De extra kostnader som uppstår för dig i och med din funktionsnedsättning kallas merkostnader och är en ersättning för dig privat som du söker om hos Försäkringskassan. Det kan till exempel vara kostnader för hälsa, vård, tvätt och slitage av kläder. Det kan också vara utgifter för hjälpmedel, särskild mat eller resor av olika slag. Läs om mer- och omkostnader på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer

Försäkringskassans vägledning 

Vill du veta mer?

Om du vill ha NÄRAs hjälp att ansöka om personlig assistans kan du kontakta Eva-Lena Edin via e-post eva-lena.edin@nara.nu eller telefon 073-673 44 27 eller ringa direkt till kontoret på 08-511 744 40