Servicekund

 

Arbetsgivaransvar och full kontroll

Vill du själv vara arbetsgivare fördina personliga assistenter? Att vara servicekund hos NÄRA innebär att vi hjälper dig att komma igång som arbetsgivare och ger dig råd och stöd baserat på vår långa erfarenhet. Vi sköter administration och redovisning kring ekonomi, löner och assistanstimmar. Du har en egen kontaktperson hos NÄRA.

Att vara arbetsgivare och arbetsledare för de personliga assistenterna innebär både omfattande ansvar och oftast också mycket arbete. När du är så kallade egen arbetsgivare ersätts inte det arbetet av assistansersättningen. Kanske är du en av dem som tycker att fördelarna med att ha full kontroll och själv styra över situationen överväger arbetsinsatsen. Kanske ser du situationen som utvecklande, utmanande och rolig. Vi finns här för dig och ger stöd och råd om du väljer att bli servicekund. 

Du har full kontroll

Vi tar hand om administration och redovisning kring ekonomi, löner och assistanstimmar. Du får varje månad en redovisning över hur dina assistanstimmar används och en rapport över din ekonomi. Du har full kontroll. Behöver du råd och stöd i frågor som rör den personliga assistansen vänder du dig bara till din kontaktperson på NÄRA.

Kunskap, administrativt stöd och närhet

RA strävar efter att vara det stöd du behöver i ett vara egen arbetsgivare. NÄRA är mer än en redovisningsbyrå. Lyckas vi med vårt uppdrag ska du som servicekund utöver korrekt administration och redovisning uppleva att du får god rådgivning i frågor som rör den personliga assistansen. Om du har funderingar, frågor eller synpunkter på vårt arbete finns vi bara ett telefonsamtal bort

Vill du veta mer?

Ring oss på 08-511 744 40 eller kontakta Eva-Lena Edin via e-post eva-lena.edin@nara.nu eller telefon 073-673 44 27.