Bli kund

Önskemål

12 + 12 =

Personlig assistans och LSS

Rätten till personlig assistans regleras i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387). Lagen sammanfattar vilka insatser du som omfattas av LSS kan ha rätt till för att kunna upprätthålla en god livskvalitet och goda levnadsvillkor. Vi på NÄRA hjälper dig om du har frågor om LSS eller personlig assistans.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer som har ingående kunskap om dina specifika behov. Intentionen med personlig assistans är att ge dig som assistansanvändare möjlighet att leva ett liv som andra, även om du har en omfattande funktionsnedsättning. Den personliga assistansen möjliggör att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på dina villkor.

Har du eller ditt barn behov av omfattande stöd för en fungerande vardag? I så fall kan det finnas skäl att söka personlig assistans. Kontakta oss på NÄRA så hjälper vi till med ansökan. Här kan du läsa mer om vilka personer som omfattas av LSS, vilka insatser som finns och vilka behov som är assistansgrundande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via formuläret alternativt e-post info@nara.nu eller telefon 08-511 744 40.