Om oss

NÄRA vill bidra till att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet att leva ett liv på egna villkor. Sedan 1995 har vi arbetat för att skapa en personlig assistans präglad av delaktighet, integritet och självbestämmande.

Historien om NÄRA började med ett personligt engagemang, viljan att påverka och göra skillnad för människor med funktionsnedsättning. Efter att NÄRAs grundare Ingrid Wikström arbetat på ett vårdhem i mitten på 70-talet, bestämde hon sig för att verka för att människor med funktionsnedsättning skulle få samma möjlighet till självbestämmande som alla andra. 

När Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) kom i början av 90-talet blev det möjligt, och 1995 grundade Ingrid NÄRA för att skapa en personlig assistans präglad av delaktighet, integritet och självbestämmande.  

NÄRA tar emot assistansuppdrag i hela Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Vi arbetar efter intentionerna i LSS, är godkända av IVO och värdesätter engagemang, kunskap, hänsyn, öppenhet och kontinuitet. Hos oss kan du välja att bli helkund, flexkund eller servicekund.  

Vill du veta mer?  

Kontakta oss via e-post info@nara.nu eller telefon 08-511 744 40.