Systematiskt kvalitetsarbete 

För att säkerställa att NÄRAs verksamhet håller hög kvalitet arbetar vi med uppföljning och utvärdering, bemötandefrågor och ett coachande förhållningssätt. Arbetet syftar till att garantera kvalitet och trygghet för dig som assistansanvändare.

NÄRAs personal som har kundansvar är diplomerade coacher och har genomgått en ettårig professionell coachutbildning hos Coachutbildning Sverige AB. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att du ska kunna få ett bra stöd ifråga om exempelvis arbetsledning och konflikthantering.

Karin Delén är assistansanvändarehos NÄRA och samtidigt en av medarbetarna på huvudkontoret. Hon beskriver här hur ett coachande förhållningssätt ger henne en bättre assistans.

”Vi har ett öppet klimat i min assistansgrupp”

”Jag är utbildad jurist och jobbar idag som projektledare på NÄRA. Ett coachande förhållningssätt bidrar till att vi har ett öppet klimat i min assistentgrupp och frågar varandra om vad vi tycker och tänker utan att ta något för givet. Detta hjälper oss att våga ta upp eventuella problem innan de blir för stora, vilket förebygger konflikter på ett effektivt sätt. 

Då jag pratar med mina personliga assistenter om vilka roller vi har och varför,har de fått en ökad förståelse varför det är så viktigt att de ger mig personlig assistans på mitt sätt, när jag behöver ha det. Detta gör att jag kan behålla min integritet trots att jag har personlig assistans dygnet runt. Det har också fått mig att se mina assistenter som just ”mina assistenter” och mindre som ”kompisar” vilket inneburit att jag nu har lättare att utveckla och fördjupa relationer med familj och vänner utan att min assistans kommer i vägen. 

Ett exempel på en förändring vi har gjort är att mina assistenter automatiskt sätter sig vid ett bord längre bort när jag går ut på restaurang eller tar en fika med familj, släkt eller vänner. Assistenterna vet att det är så jag vill ha det och då känns det okej för dem. De finns i min närhet när jag behöver hjälp, men ger mig också möjligheten till ett självständigt liv. Ett liv där jag kan göra medvetna val i min vardag. Med hjälp av ett coachande förhållningssätt finns nu en öppen dialog samtidigt som alla är medvetna om att det är jag som styr över min egen assistans.” 

Vill du veta mer?

Hör av till oss via e-post info@nara.nueller telefon 08-511 744 40.