Helkund

 

Trygghet och full samordning av din personliga assistans

Vill du att vi ska ta hand om det mesta som rör din assistans och dessutom ha tillgång till akut vikarietillsättning dygnet runt? Att vara helkund hos NÄRA innebär att vi efter genomgång med dig om vad som är viktigt organiserar, planerar och administrerar hela din personliga assistans. Du har en egen kontaktperson hos NÄRA, som du kan vända dig till med alla frågor som rör den personliga assistansen.

Att vara helkund hos NÄRA passar dig som vill vara delaktig i hur du vill ha din assistans utformad, men överlåta arbetsgivaransvar, administration, rekrytering och planering till oss. Du har alltid både en egen kontaktperson och en egen samordnare som också arbetar som personlig assistent hos dig och deltar i arbetsledningen på plats. Vid akuta bemanningsproblem har du dessutom tillgång till vår vikariepool.

Arbetsgivaransvar, administration och planering

Som helkund hos NÄRA är du själv med och bestämmer vem du vill ska arbeta hos dig. Vi sköter däremot anställning, utbildning och handledning av dina personliga assistenter. Vi tar även ansvar för schemaläggning och administration kring ekonomi, löner och assistanstimmar.

Egen samordnare i assistentgruppen

Vi på NÄRA ser till att det i din assistentgrupp alltid finns en samordnare som arbetsleder det dagliga arbetet tillsammans med dig. Det är en person som har överblick över hela din assistans, förebygger problem som kan uppstå och säkerställer att allt flyter på. En samordnare hos NÄRA får både utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling.

Vikariepool vid akuta bemanningsproblem

Det är viktigt för oss på NÄRA att du känner dig trygg i att assistansen fungerar. Därför har du dygnet runt tillgång till vår centrala beredskap inte bara för hantering av akuta arbetsmiljösituationer utan även för att där snabbt få hjälp med akuta vakanser.

Kontinuitet, trygghet och närhet

NÄRA strävar efter att vara det stöd i den personliga assistansen som kan förenkla och förbättra din vardag utifrån dina behov och personliga förutsättningar. Lyckas vi med vårt uppdrag ska du som helhetskund också uppleva kontinuitet och trygghet i din assistans. Om du har funderingar, frågor eller synpunkter på vårt arbete finns vi bara ett telefonsamtal bort.

Vill du veta mer?

Ring oss på 08-511 744 40 eller kontakta Eva-Lena Edin via e-post eva-lena.edin@nara.nu eller telefon 073-673 44 27.