Personlig assistans för barn och unga

Vi på NÄRA har lång erfarenhet av personlig assistans för barn och unga under 18 år och vet att det ställer andra krav på den personliga assistansen. I frågor som rör barn och unga lutar vi oss mot FNs barnkonvention.

Att vara barn och född med en funktionsvariation ställer stora krav på omgivningen. Hänsyn ska tas till barnets situation och barnets bästa och barnets åsikter ska alltid beaktas och respekteras i de beslut som tas. Dokumentation ska göras på vilket sätt barnets åsikter har beaktats.

Förälder eller anhörig

Du som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning ska inte behöva ta ett större föräldraansvar än andra, utan har rätt att få hjälp och stöd. Att dra en gräns mellan ditt ansvar som förälder och den personliga assistansen kan vara svårt. Vi vill gärna finnas med och skapa möjligheten för dig att vara förälder med föräldraansvar i kombination med den personliga assistansen. Därför hjälper vi dig gärna med ditt barns ansökan om assistans, utökade timmar eller annat som gör er vardag lite enklare. Du som förälder bestämmer om du vill arbeta som personlig assistent eller bara vara förälder.

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag är något du som förälder kan söka utöver ditt barns personliga assistans. För att du ska få omvårdnadsbidrag måste ditt barn behöva särskild tillsyn och omvårdnad i minst 6 månader. Du har också rätt till merkostnadsersättning om barnets funktionsvariation eller sjukdom medför extra merkostnader. Du kan få omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning från det att barnet är nyfött till och med juni det månad barnet fyller 19 år. Ersättningen betalas ut till den förälder som ansöker om bidraget eller den som har den rättsliga vårdnaden om barnet. Det är möjlighet för två föräldrar att dela på bidraget. Ersättningen betalas också ut till den eller dem som tar emot ett barn i syfte att adoptera det. Om det finns fler barn med funktionsnedsättning i samma familj bedöms det sammanlagda behovet. På så sätt kan du få omvårdnadsbidrag även om omvårdnadsbehovet för varje barn för sig inte skulle ge rätt till detta.

Barnperspektivet

På NÄRA vill vi skapa möjligheter för våra unga assistansanvändare att fylla vardagen med saker som de själva tycker om att göra, tillsammans med sina assistenter, sina vänner och sin familj och ge dem möjligheten att vara barn. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss via e-post info@nara.nueller telefon 08-511 744 40.