Ansökan, omprövning och juridisk rådgivning

Behöver du hjälp med ansökan av personlig assistans, omprövning eller överklagan av ditt beslut kring din personliga assistans? Vi på NÄRA har många års erfarenhet av kontakt med myndigheter och nära samarbete med jurister. Oavsett om du är kund hos oss eller inte är du välkommen att kontakta oss för råd och stöd.

Vi kan ge dig professionellt stöd och juridisk rådgivning vid ansökningsprocessen, omprövning av beslut, kontakt med myndigheter och eventuella överklaganden. 

Vi kan ge råd och stöd vid: 

  • rstagångsansökan av personlig assistans
  • Ansökan om utökning och tillfällig utökning den personliga assistansen
  • Omprövningar av personlig assistans
  • Synpunkter på övervägande från Försäkringskassan angående den personliga assistansen
  • Synpunkter på förslag till beslut angående den personliga assistansen från kommun
  • Överklagan av förslag till beslut              

Vi värnar om att du ska få rätt till den personliga assistans du behöver. Vi har lång erfarenhet av kontakt med myndigheter, ansöknings- och överklagandeprocessen samt vid behov även samarbete med jurister.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss via e-post info@nara.nu eller telefon 08-511 744 40.