Kvalitetsutveckling och kundombud

NÄRA arbetar med kvalitetsledning och utveckling på flera nivåer. Vi arbetar till exempel systematiskt med genomförandeplaner, kund-/medarbetarundersökningar, rutiner och processer. De följs upp och utvärderas regelbundet. Meningen med det är att det som kan bli bättre ska utvecklas.

Som kund hos NÄRA ska du också kunna förvänta dig att vi är tillgängliga, inlyssnande, skickliga på att möta människor i olika situationer, att vi följer upp och bidrar till goda lösningar på knepiga frågeställningar. Det är oerhört viktigt för oss att få veta om du har funderingar, synpunkter eller rent av ett klagomål som du vill framföra. Därför har vi på NÄRA även ett kundombud som du kan vända dig till.

Vill du veta mer?

Ring oss på 08-511 744 40 eller kontakta Eva-Lena Edin via e-post eva-lena.edin@nara.nu eller telefon 073-673 44 27.