Flexkund

 

Insyn i ekonomi och aktiv del i den personliga assistansen

Vill du ansvara för rekryteringen av dina egna assistenter, ha insyn i assistansekonomin och delta i lönerevisionsarbetet? Att vara flexkund hos NÄRA passar dig som vill ha en anpassad lösning där du tar hand om delar i organisation och arbetsledning utan att själv ha arbetsgivaransvaret för dina assistenter. Du utser tillsammans med oss en personlig assistent som tar del i ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet och har givetvis en egen kontaktperson hos NÄRA.

Att vara flexkund hos NÄRA innebär att du får en flexibel lösning i din assistans som du till stor del styr själv. Vi är arbetsgivare för dina assistenter och ser till att de får grundutbildning, säkerställer arbetsmiljöarbetet via delegation, ger stöd i planeringen och hjälper till med bland annat budget, rekrytering och grundschema. Du själv ansvar för en större del av rekryteringsprocessen.

Arbetsgivaransvar, administration och planering

NÄRA är arbetsgivare för dina personliga assistenter, upprättar alla formella dokument som rör anställningen, ansvarar för lönesättning och sköter administration kring ekonomi, löner och redovisning av assistanstimmar. Varje månad redovisar vi hur dina assistanstimmar används och sammanställer en rapportöver hur assistansersättningen använts. Du har efter kostnader för lön till personliga assistenter och administrationsavgift möjlighet att påverka hur resterande del av assistansersättningen fördelas mellan olika kostnadsslag. Du har en egen kontaktperson hos NÄRA och utser tillsammans med oss en personlig assistent som får utökat ansvar för delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Central beredskap vid akuta arbetsmiljösituationer

Det är viktigt för oss på NÄRA att du känner dig trygg i att assistansen fungerar. Därför har du tillgång till vår centrala beredskap som finns tillgänglig dygnet runt vid akuta arbetsmiljösituationer.

Delaktighet, flexibilitet i stöd och närhet

RA strävar efter att vara det stöd i den personliga assistansen som kan förenkla och förbättra din vardag utifrån dina behov och personliga förutsättningar. Lyckas vi med vårt uppdrag ska du som flexkund uppleva delaktighet och att du får ett anpassat stöd utifrån behov. Om du har funderingar, frågor eller synpunkter på vårt arbete finns vi bara ett telefonsamtal bort

Vill du veta mer?

Ring oss på 08-511 744 40 eller kontakta Eva-Lena Edin via e-post eva-lena.edin@nara.nu eller telefon 073-673 44 27.