Vår historia

Historien om NÄRA började med ett personligt engagemang, viljan att påverka och att göra skillnad för människor med funktionsnedsättning. Efter att NÄRAs grundare Ingrid Wikström arbetat på ett vårdhem i mitten på 70-talet, bestämde hon sig för att verka för att människor med funktionsnedsättning skulle få samma möjlighet till självbestämmande som alla andra.

När LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) kom i början av 90-talet blev det möjligt, och 1995 grundade Ingrid NÄRA för att skapa en personlig assistans präglad av delaktighet, integritet och självbestämmande. 

”Med NÄRA vill jag göra skillnad”

 ”Som nyfiken artonåring fick jag en eftertraktad anställning som sjukvårdsbiträde; ett statusjobb på den tiden, men även en arbetsmiljö tyngd av hierarki. En söndag blev jag kallad från min avdelning till långvården som låg i ett gammalt stenhus en bit bort. I en av salarna låg en ung kvinna helt övergiven. Utomhus blommade de första krokusarna och jag frågade henne hur länge hon hade legat på denna avdelning. Med sin fingrar visade hon att hon varit där i sex år. Jag frågade om hon var ute i solen ibland, men då skakade hon bara på huvudet.

 Jag frågade personalgruppen om jag kunde få hjälpa henne att komma ut, kanske om jag stannade kvar efter mitt pass? Till min fasa fick jag svaret att denna kvinna nog inte skulle ha någon direkt glädje av det. Hon var ju hjärnskadad. Denna händelse satte djupa spår i mig.

20 år senare när jag fick möjligheten att starta NÄRA så visste jag att det var för den här kvinnan och hennes systrar och bröder som jag ville göra skillnad. Ingen ska stängas in på ett sjukhem om det inte är nödvändigt.

Med NÄRA vill jag göra skillnad genom att skapa personlig assistans präglad av delaktighet, integritet och självbestämmande. Nu har det gått många år och drömmen är en verklighet. RA är mitt livsverk och har hjälpt många människor på ett sätt som ingen trodde var möjligt 1975.”

Vill du veta mer? 

Kontakta oss via e-post info@nara.nu eller telefon 08-511 744 40.

Personlig assistans
sprungen ur en dröm

Här berättar Ingrid om varför hon startade NÄRA 1995.