Frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor.  

Vem är arbetsgivare åt assistenterna?

Du kan välja att själv vara arbetsgivare eller överlåta arbetsgivaransvaret på NÄRA. Helkund, Flexkund eller Servicekund.

Sköter ni lönebetalning, skattedeklaration och räkningen till Försäkringskassan eller Kommunen?

Ja.

Är personliga assistenter försäkrade hos er?

Ja.

Har ni kollektivavtal?

Ja.

Får jag själv bestämma vilka assistenter som skall jobba hos mig?

Ja, vi gör tillsammans upp en budget med utgångspunkt från dina önskemål.

Kan jag som kund få egna pengar i fickan?

Assistansersättningen är till din personliga assistans.

Hur löser NÄRA vakanser för mig som Helkund?

Detta planerar vi med dig i vårt samarbetsavtal.

Får jag resa vart jag vill när jag är kund hos er?

Ja, om det går att lösa de praktiska frågorna för dig och medföljande assistenter.

Får jag regelbunden redovisning från NÄRA?

Ja, varje månad.

Vilket stöd finns kring personalkonflikter?

Vi finns alltid tillhands och kan vägleda.

Får assistenterna utbildning?

Alla våra assistenter erbjuds utbildning och handledning om det behövs.

Får jag som kund utbildning?

Ja.

Kan ni hjälpa till med myndighetskontakter?

Ja, vi hjälper till med kontakter med olika myndigheter, förhandlingar och andra situationer där du behöver stöd till exempel att ansöka om fler assistanstimmar.

Var träffas vi?

Vi kommer gärna hem till dig om du vill det.

Kan jag behålla mina assistenter under exempelvis en sjukhusvistelse?

Vi ger stöd i kontakten med Försäkringskassan som beslutar i frågan.

Har ni någon omvärldsbevakning kring personlig assistans?

Självklart, och vi informerar dig.

Jobbar ni med arbetsmiljö? Får jag vara delaktig?

Självklart är du delaktig i vårt arbetsmiljöarbete!

Vem är arbetsledare?

Du är arbetsledare i din vardag men är du inte arbetsgivare (servicekund) behöver du inte ta arbetsgivaransvaret, det har vi.

Kan ni göra schema?

Ja, tillsammans med dig schemalägger vi dina beviljade timmar.