Medarbetare

Ingrid Wikström

Ingrid Wikström

Grundare och ägare

Diplomerad coach

ingrid.wikstrom@nara.nu
Telefon: 08-514 509 57

Hanna Kauppi

Hanna Kauppi

Ägare och tf. VD

Diplomerad coach

hanna.kauppi@nara.nu
Telefon: 08-514 509 54

Eva-Lena Edin

Eva-Lena Edin

Kund- och personalansvarig, Nykundsansvarig

Diplomerad Coach

Ansvarig för kontakter med nya kunder samt Kund- och personalfrågor hos våra kunder.

eva-lena.edin@nara.nu
Telefon 08-514 50 963
Mobil: 073-673 44 27

Karin Delén

Karin Delén

Projektledare

Diplomerad Coach

Ansvarig för NÄRAs kundträffar, coachning av kunder och föreläsningar

karin.delen@nara.nu
Telefon 08-514 509 66

Kajsa Hellstedt

Kajsa Hellstedt

Kund- och personalansvarig

Diplomerad Coach

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

kajsa.hellstedt@nara.nu
Telefon 08-514 509 58,
Mobil 073-532 04 98

Paula Ellis

Paula Ellis

Kund- och personalansvarig

Diplomerad Coach

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

paula.ellis@nara.nu
Telefon: 08-514 509 61
Mobil: 070-940 19 62

Cecilia Nyman

Cecilia Nyman

Kund- och personalansvarig

Diplomerad Coach

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

cecilia.nyman@nara.nu
Telefon: 08-514 509 64
Mobil: 070-364 39 32

Annika Krig - Tjänstledig

Annika Krig - Tjänstledig

Kund och-personalansvarig, Samordnare central beredskap

Diplomerad Coach

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

annika.krig@nara.nu
Telefon: 08-514 50 959
Mobil: 073-543 79 54

Yvonne Lundkvist

Yvonne Lundkvist

Redovisningsekonom

Arbetar med löpande bokföring och budgetuppföljning.

yvonne.lundkvist@nara.nu
Telefon 08-514 509 56

Tina Brodin

Tina Brodin

Administratör - personal

Arbetar med all formalia runt anställning inklusive intyg.

tina.brodin@nara.nu
Mobil: 08-514 509 65

Pernilla Ramnestål

Pernilla Ramnestål

Administratör - lön

Arbetar med alla frågor kopplat till lön.

pernilla.ramnestal@nara.nu
Telefon: 08-514 509 53

Malin Björn

Malin Björn

Administratör - lön

Arbetar med alla frågor kopplat till lön.

malin.bjorn@nara.nu
Telefon: 08-514 509 55