Medarbetare

Ingrid Wikström

Ingrid Wikström

Grundare och ägare

Diplomerad coach

ingrid.wikstrom@nara.nu
Telefon: 08-514 509 57

Hanna Kauppi

Hanna Kauppi

Ägare

Diplomerad coach

hanna.kauppi@nara.nu
Telefon: 08-514 509 54

Elisabet Keussen

Elisabet Keussen

tf. Verksamhetsansvarig

 

elisabet.keussen@nara.nu
Telefon: 08-514 509 52
Mobil: 070-616 03 04

 

Karin Delén

Karin Delén

Projektledare

Diplomerad Coach

Ansvarig för NÄRAs kundträffar, coachning av kunder och föreläsningar

karin.delen@nara.nu
Telefon 08-514 509 66

Eva-Lena Edin

Eva-Lena Edin

Kund- och personalansvarig, Nykundsansvarig

Diplomerad coach

Ansvarig för kontakter med nya kunder samt Kund- och personalfrågor hos våra kunder.

eva-lena-edin@nara.nu
Telefon 08-514 50 963
Mobil: 073-673 44 27

Kajsa Hellstedt

Kajsa Hellstedt

Kund- och personalansvarig

Diplomerad Coach

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

kajsa.hellstedt@nara.nu
Telefon 08-514 509 58,
Mobil 073-532 04 98

Cecilia Nyman

Cecilia Nyman

Kund- och personalansvarig

Diplomerad Coach

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

cecilia.nyman@nara.nu
Telefon: 08-514 509 64
Mobil: 070-364 39 32

Felicia Eriksson

Felicia Eriksson

Kund- och personalansvarig

 

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

felicia.eriksson@nara.nu
Telefon: 08-514 509 61
Mobil: 070-940 19 62

Elisabeth Lövgren

Elisabeth Lövgren

Kund- och personalansvarig

 

Ansvarig för kund- och personalfrågor hos NÄRAs kunder

elisabeth.lovgren@nara.nu
Telefon: 08-121 506 35
Mobil: 070-628 65 46

Yvonne Lundkvist

Yvonne Lundkvist

Redovisningsekonom

Arbetar med löpande bokföring och budgetuppföljning.

yvonne.lundkvist@nara.nu
Telefon 08-514 509 56

Tina Brodin

Tina Brodin

Administratör - personal

Arbetar med all formalia runt anställning.

tina.brodin@nara.nu
Mobil: 08-514 509 65

Pernilla Ramnestål

Pernilla Ramnestål

Administratör - lön

Arbetar med alla frågor kopplat till lön inklusive intyg.

pernilla.ramnestal@nara.nu
Telefon: 08-514 509 53

Sofia Fransson

Sofia Fransson

Administratör - lön

Arbetar med alla frågor kopplat till lön inklusive intyg.

sofia.fransson@nara.nu
Telefon: 08-514 509 55