NÄRA håller regelbundet följande utbildningar:

Basutbildningar: (genomförs kontinuerligt)
Grundutbildning
HLR
Brandutbildning
PSYK-ebas
Förflyttningsteknik

Specialutbildningar: (skapas utifrån efterfrågan)
Hjärnskadeutbildning
MS/ALS-utbildningar
Epilepsiutbildning (kan ingå i HLR)
Autismutbildning

Utbildning för samordnare:
Utbildning Primass och schemläggning (arbetstidslag, kollektivavtal och semesterlag ingår)
Utbildning i Arbetsmiljö ( vad ingår i arbetsmiljölagen, ansvar, upplysningsplikt checklista för introduktion)
Utbildning i rekrytering och intervjuteknik. (Hur man tittar p en CV, hur skapar vi relevanta frågor, hur genomför vi intervjun)

Välkommen med förfrågningar till info@nara.nu