NÄRA hälsar Karin Lagerbielke välkommen som VD från den 15 maj 2023. Karin är sjukgymnast i grunden och har sedan 2004 arbetat som chef inom äldreomsorgen på olika nivåer och hos olika privata utförare.

Jag ser verkligen fram emot min nya tjänst på NÄRA. Att få arbeta inom personlig assistans blir nytt för mig, men jag har alltid varit starkt engagerad i personcentrerad omsorg för äldre så det känns både viktigt och bra att nu få vara med i ett sammanhang där utgångspunkten för hela uppdraget är den som lever med personlig assistans.

Min uppfattning är att NÄRA är seriöst, värderingsstyrt och har både mycket erfarenhet och kompetens bland medarbetare. Jag hoppas nu kunna bidra med min erfarenhet av att leda framåt för att skapa ännu bättre service och för att säkerställa att vi står rustade att möta alla de utmaningar och prövningar assistansen nu utsätts för.

När jag börjar min resa med NÄRA vill jag gärna träffa så många som möjligt av er inte minst för att på bästa sätt förstå innebörden av personlig assistans. Bjud gärna in eller så vi ses på Löjtnantsgatan när ni har vägarna förbi!

Allt gott,

Karin