Som medlemmar i KFO har vi förbundit oss att följa vissa etiska riktlinjer. Vi behöver godkänna dem varje år och har idag gjort så. Nu har vi möjligheten att använda en medlemstämpel som visar att vi följer KFOs etiska riktlinjer.