Helt otroligt att så många varit med och skänkt eller engagerat sig i Musikhjälpen i år! Vi har tillsammans samlat in 50 550 204 kr. Detta hjälper till att förändra folks liv.