NÄRA förstärker nu sin kompetens och inleder under november 2018 ett samarbete med Hanna Kauppi för att intensifiera utvecklingsarbetet i företaget. Hanna kommer närmast från Arbetsgivarföreningen KFO, där hon bland annat startat branschorganisationen KFO Personlig assistans. Dessförinnan har Hanna mångårig erfarenhet både som VD och av styrelsearbete inom verksamhetsområdet.

– NÄRA är ett assistansföretag med kompetent, erfaren personal och välutvecklade arbetsmodeller som följer kundernas behov. Här finns förutsättningar att både vidareutveckla servicen och säkerställa verksamhetens långsiktighet. Det ska bli oerhört spännande att få vara en del i och bidra till NÄRAs kommande utveckling, säger Hanna Kauppi.

– Att Hanna Kauppi nu kommer till NÄRA är fantastiskt roligt. Vi står inför både utmaningar och möjligheter. Samtidigt som omvärlden och de yttre kraven ständigt gör sig påminda strävar vi efter att behålla det lilla NÄRA i det stora. Hannas kunskap och erfarenhet av att utveckla företag och av att arbeta med omvärldsfrågor kommer att vara en stor tillgång för oss, säger Anders Roxström, VD.