NÄRAs systematiska kvalitetsarbete

På NÄRA betyder kvalitet att vi varje dag strävar efter att möta, eller helst överträffa våra kunders och medarbetares förväntningar.

Vi tar ett helhetsgrepp kring det systematiska kvalitetsarbetet och strävar medvetet efter att utveckla en förbättringskultur. Vi strävar efter att öka kvaliteten för varje kund med hjälp av fyra byggstenar:

  • Systematik
  • Struktur
  • Kultur
  • Ett coachande ledarskap

En av NÄRAs viktigaste framgångsfaktorer är satsningen på att utveckla ett coachande ledarskap hos de som leder verksamheten från huvudkontoret i Vallentuna. Alla av NÄRAs chefer och ledare är diplomerade som professionella coacher efter en årslång coachutbildning genomförd av Coachutbildning Sverige AB. Satsningen har syftat till att öka kvaliteten i våra kunders assistans och samtidigt skapa ett välmående företag som är kreativt, målinriktat och attraktivt för medarbetare.

Vi är övertygade om att ett coachande ledarskap rustar oss på bästa sätt för att möta dagens och morgondagens förväntningar och krav från våra kunder, medarbetare och en föränderlig omvärld.

Ett coachande förhållningssätt ger helt enkelt NÄRAs kunder en bättre assistans.

Karin Delén är kund hos NÄRA och samtidigt en av medarbetarna på huvudkontoret. Hon beskriver här hur ett coachande förhållningssätt ger henne en bättre assistans.

Jag är utbildad jurist och jobbar idag som projektledare på NÄRA. Ett coachande förhållningssätt bidrar till att vi har ett öppet klimat i min assistentgrupp och frågar varandra om vad vi tycker och tänker utan att ta något för givet. Detta hjälper oss att våga ta upp eventuella problem innan de blir för stora vilket förbygger konflikter på ett effektivt sätt.

Då jag pratar med mina personliga assistenter om vilka roller vi har och varför vi har dessa roller har de fått en ökad förståelse varför det är så viktigt att de ger mig personlig assistans på mitt sätt, när jag behöver ha det. Detta gör att jag kan behålla min integritet trots att jag har personlig assistans dygnet runt. Det coachande förhållningsättet har också fått mig att se mina assistenter som just ”mina assistenter” och mindre som ”kompisar” vilket medverkat till att jag nu har lättare att utveckla och fördjupa relationer med familj och vänner utan att min assistans kommer i vägen. Ett exempel på en förändring vi har gjort är att mina assistenter automatiskt sätter sig vid ett bord längre bort när jag går ut på restaurang eller tar en fika med familj, släkt eller vänner. Assistenterna vet att det är så jag vill ha det och då känns det okej för dem. De finns i min närhet när jag behöver hjälp, men ger mig också möjligheten till ett självständigt liv. Ett liv där jag kan göra medvetna val i min vardag.

Med hjälp av ett coachande förhållningssätt finns nu en öppen dialog samtidigt som alla är medvetna om att det är jag som styr över min egen assistans.