Klagomålshantering

Missförhållanden

På NÄRA arbetar vi med personlig assistans i enlighet med de direktiv som ställs av Inspektionen för vård och omsorg (tidigare Socialstyrelsen) samt gällande lagstiftning. Det innebär att alla som arbetar på NÄRA har anmälningsplikt gällande missförhållanden. Om någon av våra anställda misstänker eller får vetskap om att någon kund/assistent far illa så ska detta skyndsamt anmälas till verksamhetsansvarig.

Situationer som kan vara aktuella är till exempel:

  • Fysisk misshandel inklusive sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld
  • Psykisk misshandel, till exempel systematiska kränkningar, nedvärdering, hot
  • Brister i fysisk omsorg så som vanvård, misskötsel i fråga om hygien, kläder
  • Misstanke om att ett barn eller ungdom begår brott eller missbrukar alkohol eller narkotika.

Om du upplever en oro över ett missförhållande – våga agera!
 Alla som arbetar på NÄRA har en anmälningsplikt.
Har du frågor, tveka inte att höra av dig till oss! 08-511 744 40

Anmäla ett klagomål eller missförhållande.

Olika anmälningsplikter

Anmälningsplikt angående missförhållande enligt Lex Sarah
Gäller var och en som arbetar som assistent vid misstanke på att en kund far illa och ställer inga krav på bevis.

Anmälningsplikten gäller endast anställd personlig assistent.
Anmälningsplikt angående missförhållande hos barn och ungdomar enligt 14 kap 1§ SoL (Socialtjänstlagen)
Gäller var och en som arbetar i en verksamhet med barn och ungdomar Det gäller även misstankar att ett barn far illa och ställer inga krav på bevis. Det spelar ingen roll om du ”bara” arbetar hos en vuxen kund. Du har ändå anmälningsplikt vid oro för ett barn du möter i ditt arbete i din kunds familj.

Anmälningsplikten gäller endast anställd personlig assistent.

Anmäla klagomål

Som enskild eller anhörig kan du inte göra någon av de två ovanstående anmälningar, däremot kan du lämna ett klagomål. Mer information om hur man gör det finner du på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida.

Lämna klagomål direkt till NÄRA

För oss är det viktigt att du som enskild eller anhörig är nöjd med oss. Vi strävar dagligen efter att bli bättre och därför tar vi tacksamt emot möjliga klagomål så att vi kan ändra och bli ännu bättre.