NÄRA arbetar aktivt med flera frågor, som skyddsutrustning, testning, tillfällig utökning av assistans (när exempelvis skola eller daglig verksamhet stänger) med mera, både i relation till enskilda kommuner och via branschorganisationen KFO-PA.

Vi har en förebyggande kontakt med bland annat Kommunal för att säkerställa arbetsmiljösituationen för personliga assistenter vid eventuell smitta.

Basala hygienrutiner är viktiga i dessa tider detta och gör att vi kan minska smittspridning.

NÄRA har ett lager med skyddsutrustning som ska användas vid situation där den assistansberättigade är smittbärare eller sannolik smittbärare.

Det finns i dagsläget inga generella rekommendationen om användning av skyddsutrustning i förebyggande syfte och inte heller tillräckligt med skyddsutrustning att tillgå för att det ska vara möjligt.

Under en lång period har det varit mycket osäkert om det är möjligt att bli testad – både som assistansberättigad och personlig assistent, inte minst i Stockholmsområdet.

NÄRA har tillämpat det som ligger närmast till hands utöver handtvätt och andra hygienrutiner så som eventuell schemaomläggning, sjukskrivning och karantänstider.

Den som har symptom ska stanna hemma och inte återgå i arbete förrän 48 timmar efter symptomfrihet.