Målgrupp: Personliga assistenter som är anställda i NÄRA eller hos NÄRAS kunder.

När: den 20 mars och den 22 maj kl 09:00-16:00 inkl. 1 timmes lunchrast
Var: NÄRAs huvudkontor i Vallentuna, Smidesvägen 5, 186 36 Vallentuna

Anmälan sker via mail till kajsa.hellstedt@nara.nu

Utbildningens innehåll:
-LSS-lagstiftning och angränsande lagstiftning
-Information om anställningsförhållande, försäkringar,
-Vad som gäller kring ledigheter,, resa med kund, sjukskrivning, CB.
-NÄRAs fyra byggstenar, NÄRAs organisation,
-Arbetsmiljöfrågor, Anmälningsskyldighet, sekretess,
-Yrkesrollen- vad ingår i mitt arbete som assistent.

Varmt välkommen!