Läs artikeln i Vallentuna Nyheter med NÄRAs projektledare och kund, Karin Delén.